Методична рада
Методична робота
Система методичної роботи у школі будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Структура науково-методичної роботи органічно поєднує розгляд основних науково-методичних проблем педагогічними радами, науковий пошук предметних об'єднань та творчих груп із вивчення та впровадження ефективних освітніх технологій

В 2022-2023 навчальному році педагогічний колектив школи працює над єдиною методичною темою: «Інтеграція традиційних та інноваційних педагогічних технологій для формування життєтворчої особистості дитини в концепції "Нова українська школа".

Основні напрями роботи:
- впровадження в практику державного стандарту освіти відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" та концепції профільного навчання;
- підтримка науково-дослідницької роботи вчителів школи, інноваційних та інформаційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання предметів;
- науково-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційних рівнів педагогічних працівників школи;
- досягнення цілеспрямованої роботи методичних об'єднань, творчих груп учителів-предметників у вирішенні проблемного питання школи ;
- підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Основними завданнями методичної ради ліцею є:

І. Організаційно-педагогічні:
- сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;
- створити колектив однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;
- здійснювати загальне керівництво методичною, науковою, інноваційною діяльністю (проведення науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, круглих столів, методичних конкурсів, виставок, предметних декад тощо )
- розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження;
- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з гуманітарного профілю шляхом організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;
- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
- організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особистості;
- організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами;
- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету гімназії;
- забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту школи.

І. Інструктивно-методичні:
- інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу;
- оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників району, області, країни.

ІІІ. Пошуково-дослідницькі:
- стимулювання ініціативи та активізація творчості членів педагогічного колективу до науково-дослідницької, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі освіти та роботі педагога;
- контроль процесу та результатів комплексних досліджень, проектів, здійснюваних в закладі освіти;
- організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.
- організація науково-дослідницької роботи учнів;

ІV. Вивчення узагальнення й поширення передового досвіду:
- вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного досвіду кожного та впровадження його у практику роботи педагогічного колективу;
- створення вчителями педагогічного портфоліо;
- створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.


Методична рада Мукачівського ліцею №8

Члени методичної ради:

Бойко А.Т. – директор Мукачівського ліцею №8;
Шестак Н.Л. - заступник директора з НВР;
Мандибур М.В. – заступник директора з НВР;
Чечур Г.С. - заступник директора з НВР;
Вагерич К.Ф. - заступник директора з НВР;
Цанько Т.В. – голова методичного об'єднання вчителів початкових класів;
Сокаль Г.М. – голова методичного об'єднання вчителів гуманітарних дисциплін;
Дьорка А.І. – голова методичного об'єднання вчителів природничо-математичних дисциплін;
Лешко М.С. – голова методичного об'єднання класних керівників;
Брудняк А.О. – голова методичного об'єднання вчителів художньо-естетичних дисциплін.

М/О Вчителів гуманітарних дисциплін
Голова методичного об'єднання: Сокаль Галина Михайлівна -
вчитель зарубіжної літератури.
Склад методичного об'єднання:
11 вчителів, з них:
6 - "Спеціаліст вищої категорії"
3 - "Спеціаліст І категорії"
1 - "Спеціаліст ІІ категорії"
1 - "Спеціаліст"
М/О вчителів природничо-математичних дисциплін
Голова методичного об'єднання: Дьорка Аліна Іванівна -
вчитель інформатики
Склад об'єднання:
14 вчителів, з них:
7 - "Спеціаліст вищої категорії"
3 - "Спеціаліст І категорії"
2 - "Спеціаліст ІІ категорії"
1 - "Спеціаліст"
М/О вчителів художньо-естетичних дисциплін
Голова методичного об'єднання: Брудняк Ауріка Оттівна - вчитель музики
Склад методичного об'єднання:
5 вчителів, з них:
4 - "Спеціаліст вищої категорії"
1 - "Спеціаліст І категорії"
М/О вчителів початкових класів
Голова методичного об'єднання: Цанько Тетяна Василівна -
вчитель початкових класів
Склад методичного об'єднання:
26 вчителів, з них:
11 - "Спеціаліст вищої категорії"
1 - "Спеціаліст І категорії"
3 - "Спеціаліст ІІ категорії"
11 - "Спеціаліст"
М/О вчителів іноземних мов
Голова методичного об'єднання: Решетар Оксана Іванівна -
вчитель німецької мови

Склад методичного об'єднання:
10 вчителів, з них:
4 - "Спеціаліст вищої категорії"
2 - "Спеціаліст І категорії"
2 - "Спеціаліст ІІ категорії"
Проєктна робота Мукачівського ліцею №8
План-графік проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Мукачівського ліцею №8 на 2022 рік.
Орієнтовний план проходження атестації педагогічних працівників Мукачівського ліцею №8