Річний план
м/о гуманітарних дисциплін
Голова методичного об'єднання Сокаль Галина Михайлівна,
вчитель української мови та літератури.

Кількісний склад м/о:9 педагогів.
Якісний склад:
Спеціаліст І категорії – 1 чол.
Спеціаліст вищої категорії – 8 чол.
Звання «Старший вчитель» - 3 чол.
Звання «Вчитель методист» - 5 чол.
Нагороди «Відмінник освіти України» - 2 чол.
м/о природничо-математичних дисциплін
Голова м/о Дьорка Аліна Іванівна
вчитель інформатики


Кількісний склад м/о: 13 педагогів

Якісний склад:
Вчитель спеціаліст - 2 чол.
Спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії - 1 чол.
Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії - 10 чол.
Звання "Старший вчитель" - 4 чол.
Звання "Вчитель-методист" - 4 чол.
Нагороди "Відмінник освіти України" - 1 чол.
Нагорода "Відмінник народної освіти" - 2 чол.

м/о художньо-естетичних дисциплін
Голова м/о Брудняк Ауріка Оттівна, вчитель музики

Кількісний склад м/о: 6 педагогів
Якісний склад:
Вчитель спеціаліст - 1 чол.
Спеціаліст І категорії - 1 чол.
Спеціаліст вищої категорії - 4 чол.
Звання "Старший вчитель" - 2 чол.
м/о початкових класів
Голова м/о Вагерич Катерина Федорівна,
вчитель початкових класів


Кількісний склад м/о: 18 педагогів
Якісний склад м/о: Вчитель спеціаліст - 4 чол.
Спеціаліст ІІ категорії - 5 чол.
Спеціаліст І категорії - 2 чол.
Спеціаліст вищої категорії - 7 чол.
Звання "Старший вчитель" - 3 чол.
Звання "Вчитель-методист" - 2 чол.
м/о іноземних мов
Голова м/о Решетар Оксана Іванівна,
вчитель німецької мови

Кількісний склад м/о: 11 педагогів Якісний склад:
Вчителі спеціалісти - 5 чол.
Спеціалісти ІІ категорії - 2 чол.
Спеціалісти І категорії - 1 чол.
Спеціаліст вищої категорії - 3 чол.
Методична рада
Методична робота
Система методичної роботи у школі будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Структура науково-методичної роботи органічно поєднує розгляд основних науково-методичних проблем педагогічними радами, науковий пошук предметних об'єднань та творчих груп із вивчення та впровадження ефективних освітніх технологій

В 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив школи працює над єдиною методичною темою: «Інтеграція традиційних та інноваційних педтехнологій для формування життєтворчої особистості дитини».

Основні напрями роботи:
- впровадження в практику державного стандарту освіти відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" та концепції профільного навчання;
- підтримка науково-дослідницької роботи вчителів школи, інноваційних та інформаційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання предметів;
- науково-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційних рівнів педагогічних працівників школи;
- досягнення цілеспрямованої роботи методичних об'єднань, творчих груп учителів-предметників у вирішенні проблемного питання школи ;
- підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Основними завданнями методичної ради ліцею є:

І. Організаційно-педагогічні:
- сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;
- створити колектив однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;
- здійснювати загальне керівництво методичною, науковою, інноваційною діяльністю (проведення науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, круглих столів, методичних конкурсів, виставок, предметних декад тощо )
- розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження;
- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з гуманітарного профілю шляхом організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;
- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
- організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особистості;
- організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами;
- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету гімназії;
- забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту школи.

І. Інструктивно-методичні:
- інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу;
- оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників району, області, країни.

ІІІ. Пошуково-дослідницькі:
- стимулювання ініціативи та активізація творчості членів педагогічного колективу до науково-дослідницької, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі освіти та роботі педагога;
- контроль процесу та результатів комплексних досліджень, проектів, здійснюваних в закладі освіти;
- організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.
- організація науково-дослідницької роботи учнів;

ІV. Вивчення узагальнення й поширення передового досвіду:
- вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного досвіду кожного та впровадження його у практику роботи педагогічного колективу;
- створення вчителями педагогічного портфоліо;
- створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.


Методична рада Мукачівського ліцею №8

Члени методичної ради:

Бойко А.Т. – директор Мукачівського ліцею №8;
Шестак Н.Л. - заступник директора з НВР;
Мандибур М.В. – заступник директора з НВР;
Чечур Г.С. - заступник директора з НВР;
Вагерич К.Ф. - заступник директора з НВР;
Цанько Т.В. – голова методичного об'єднання вчителів початкових класів;
Сокаль Г.М. – голова методичного об'єднання вчителів гуманітарних дисциплін;
Дьорка А.І. – голова методичного об'єднання вчителів природничо-математичних дисциплін;
Ришкович І.М. – голова методичного об'єднання класних керівників;
Брудняк А.О. – голова методичного об'єднання вчителів художньо-естетичних дисциплін.

План-графік проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Мукачівського ліцею №8 на 2022 рік.