Навчальна робота
М/О ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
Голова методичного об'єднання Сокаль Галина Михайлівна,
вчитель української мови та літератури.

Кількісний склад м/о:9 педагогів.
Якісний склад:
Спеціаліст І категорії – 1 чол.
Спеціаліст вищої категорії – 8 чол.
Звання «Старший вчитель» - 3 чол.
Звання «Вчитель методист» - 5 чол.
Нагороди «Відмінник освіти України» - 2 чол.
м/о природничо-математичних дисциплін
Голова м/о Удут Ірина Миколаївна,
вчитель математики


Кількісний склад м/о: 13 педагогів

Якісний склад:
Вчитель спеціаліст - 2 чол.
Спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії - 1 чол.
Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії - 10 чол.
Звання "Старший вчитель" - 4 чол.
Звання "Вчитель-методист" - 4 чол.
Нагороди "Відмінник освіти України" - 1 чол.
Нагорода "Відмінник народної освіти" - 2 чол.

м/о художньо-естетичних дисциплін
Голова м/о Петканич Маріанна Ласлівна, вчитель образотворчого мистецтва

Кількісний склад м/о: 6 педагогів
Якісний склад:
Вчитель спеціаліст - 1 чол.
Спеціаліст І категорії - 1 чол.
Спеціаліст вищої категорії - 4 чол.
Звання "Старший вчитель" - 2 чол.
м/о початкових класів
Голова м/о Вагерич Катерина Федорівна,
вчитель початкових класів, класовод 3-Б класу


Кількісний склад м/о: 18 педагогів
Якісний склад м/о: Вчитель спеціаліст - 4 чол.
Спеціаліст ІІ категорії - 5 чол.
Спеціаліст І категорії - 2 чол.
Спеціаліст вищої категорії - 7 чол.
Звання "Старший вчитель" - 3 чол.
Звання "Вчитель-методист" - 2 чол.
м/о іноземних мов
Голова м/о Решетар Оксана Іванівна,
вчитель німецької мови

Кількісний склад м/о: 11 педагогів Якісний склад:
Вчителі спеціалісти - 5 чол.
Спеціалісти ІІ категорії - 2 чол.
Спеціалісти І категорії - 1 чол.
Спеціаліст вищої категорії - 3 чол.
м/о іноземних мов
Голова м/о Решетар Оксана Іванівна,
вчитель німецької мови

Кількісний склад м/о: 11 педагогів Якісний склад:
Вчителі спеціалісти - 5 чол.
Спеціалісти ІІ категорії - 2 чол.
Спеціалісти І категорії - 1 чол.
Спеціаліст вищої категорії - 3 чол.
Методична рада
Методична робота
Методична робота в школі будується на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Проблема, над якою працює педколектив школи в 2018-2019 навчальному році: «Впровадження компетентнісного підходу до навчання, виховання та розвитку учеів».

Методична проблема : «Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі реалізації компетентісно - орієнтованого підходу шляхом подальшого впровадження комп'ютерних технологій у навчально-виховний процес».

Проблема ШППД: "Перспективний педагогічний досвід як джерело інноваційної діяльності".

Основні напрями роботи:
- впровадження в практику державного стандарту освіти відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" та концепції профільного навчання;
- підтримка науково-дослідницької роботи вчителів школи, інноваційних та інформаційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання предметів;
- науково-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційних рівнів педагогічних працівників школи;
- досягнення цілеспрямованої роботи методичних об'єднань, творчих груп учителів-предметників у вирішенні проблемного питання школи ;
- підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Основними завданнями методичної ради гімназії є:

І. Організаційно-педагогічні:
- сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;
- створити колектив однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;
- здійснювати загальне керівництво методичною, науковою, інноваційною діяльністю (проведення науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, круглих столів, методичних конкурсів, виставок, предметних декад тощо )
- розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження;
- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з гуманітарного профілю шляхом організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;
- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
- організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особистості;
- організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами;
- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету гімназії;
- забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту школи.

І. Інструктивно-методичні:
- інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу;
- оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників району, області, країни.

ІІІ. Пошуково-дослідницькі:
- стимулювання ініціативи та активізація творчості членів педагогічного колективу до науково-дослідницької, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі освіти та роботі педагога;
- контроль процесу та результатів комплексних досліджень, проектів, здійснюваних в закладі освіти;
- організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.
- організація науково-дослідницької роботи учнів;

ІV. Вивчення узагальнення й поширення передового досвіду:
- вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного досвіду кожного та впровадження його у практику роботи педагогічного колективу;
- створення вчителями педагогічного портфоліо;
- створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.


Методична рада Мукачівського НВК "ДНЗ - ЗОШ І ст. - гімназія"

Голова методичної ради:
Секретар метод. ради:
Члени метод. ради :
Бойко А.Т. – директор Мукачівського НВК "ДНЗ - ЗОШ І ст. - гімназія"
Яцик І.А. - заст. директора з НВР
Мандибур М.В. –заст. директора з НВР, голова МО класних керівників
Вагерич К.Ф. – заст. директора з НВР
Гладинець Н.В. - заст. директора з НВР ДНЗ, голова МО вихователів ДНЗ
Шагінова І.К. - голова МО вчителів початкових класів
Напуда В.М. – голова МО вчителів гуманітарних дисциплін
Удут І.М. – голова МО вчителів природничо-математичних дисциплін
Брудняк А.О. -голова МО вчителів художньо-естетичного циклу
Методична скарбничка
Матеріали семінару вчителів німецької мови

Урок "Gesundes Essen" (вчитель Ришкович І.М.): конспект уроку, презентація, матеріали

Майстер-клас "Використання відеофільмів та аудіоматеріалів на уроках німецької мови" (вчитель Калинич І.А.): матеріали

Урок "Freizeit und Hobbys" (вчитель Вешеленій К.А.): конспект уроку

Англійська мова

Урок "Наш кольоровий світ" (вчитель Біланинець Я.Ю.): конспект уроку

Урок "Одяг та покупки": конспект уроку

Урок "Пори року": конспект уроку

Біологія

Урок "Ембріональний розвиток людини. Функції плаценти" : конспект уроку, презентаціяГеографія

Урок "Географічне положення. Історія відкриття і освоєння Північної Америки": конспект урокуІсторія

Урок "Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні в середині 50-х - першій половині 60-х рр." (вчитель Біланин З.В.): конспект уроку, презентаціяМатематика

Урок-марафон "Системи рівнянь другого степеня з двома змінними" (вчитель Корчемна А.В.): конспект уроку, презентація

Урок "Додавання чисел з різними знаками" (вчитель Попович Н.І.): конспект уроку, презентація

Урок-подорож "Десяткові дроби" (вчитель Удут І.М.): презентація

Урок-подорож "Звичайні дроби" (вчитель Удут І.М.): конспект уроку, презентація

Урок "Медіана, висота, бісектриса трикутника. Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника": конспект урокуНімецька мова

Урок "Наші будинки": конспект урокуУкраїнська мова і література

Урок "Правопис прикметників разом і через дефіс" (вчитель Напуда В.М.): презентація

Фізика

Урок "Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ" (вчитель Перевузник М.І.): конспект урокуФізична культура

Система уроків "Футбол - 6 кл." (вчитель Дьорка М.П.): конспекти уроків

Урок "Баскетбол - 6 кл." (вчитель Дьорка М.П.): конспект уроку

Хімія

Урок "Закони збереження маси речовини" (вчитель Крохтяк С.І.): конспект уроку, презентація